Enade initiativ

Vingklippta, halta och lytta
vi stapplar fram i vår tid.
Frusna och trötta vi söker
kärlek och inre frid.
Talar om AIDS och vapen,
om terror, våldsdåd och krig.
Men lyfter inte ett finger
vågar ej gå i strid
mot djävlar och demoner
som ställer i världen och styr.
Vi som inte är stora
som tror att ingen bryr
om våra tankar, vår oro
vårt hopp och våra liv.
Låt oss tro – vi tillsammans
kan finna perspektiv.
Om vi söker nya vägar
med enade initiativ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *