Finns där någon?

Vart tog mina tårar vägen
vem tog min befriande gråt
vem trampade på varje sägen
och gjorde mitt hjärta så hårt ?
Vem gav mig så tunga bördor,
så tunga att bära på
att jag tappade hoppet på vägen
så jag ej mera kan tro
att jag någonsin finner
lyckans och kärlekens bro.
När alla bojor brister
när mitt hjärta slutar att slå.
När jag stapplat dom sista stegen,
får jag äntligen vila då ?
Finns där någon förklarning
som stillar min sorg
– ger mig ro ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *