Tryggare då

Tröstlösa dagar
i väntan på vad
Tankarna kväver
all glädje jag har
Du kan inte höra
min ordlösa bön
Tror att min dag
är lång och skön
Att känna lycka
är allt för svårt
När allting i världen
blivit så hårt
Jag finner ej trygghet
får ingen ro
När jag inte kan hoppas
och på ingenting tro
Jag går på en bro
mot en annan strand
Leder den mig
till lyckans land ?
Ta min hand
– jag är rädd
så låt oss gå
Det är tryggare
om vi kan vara två.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *