Vårflod

Med brak och dån i vredesmod
bryts isen upp i älv och flod.
Som lossad utav Ymers hand
släpper bojan älvens strand.
Sedan efter våra stränder
någon gång det också händer,
att den på sin väg kan skada
brygga, strand och bondens lada.
Bonden står där så bestört
när strömmen med sig ladan fört.
Andra får sig också akta
en vårflod kan ju ingen sakta.
Slut är sedan dramatiken
när isen har nått Bottenviken.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *