Vill inte

Än brinner ett ljus
kanske det sista.
Ängsligt jag vakar
vill inte mista.
Det som jag älskar
är nära och mitt.
Allt som för mig
så mycket betytt.
Vill inte, vill inte
vägrar att tro
att där ej längre
finns någon bro
som för mig över
den stridaste ström.
Leder mig fram
till min innersta dröm.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *