Bingo

Fascinerad desperat
stirrar du på siffrorna.
Lyssnar till den monotona
datorstyrda rösten.
Hoppas, förlorar
satsar på nytt.
Dag efter dag
låter du dig styras
till din plats
för lite spänning.
Av demonen du älskar
blir du lurad och ruinerad.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *