Var finns du?

Var du än är
så har vi samma sol
samma måne
och stjärnorna.
På dagen söker jag dig
med solens ögon.
På natten
tar jag månen till hjälp.
Kan en fågel
på sin långa färd
bära fram en hälsning
till dig min älskade son ?
I min maktlösa kamp
finns ingen tröst.
Men i mitt hjärta finns ännu
ett vacklande hopp.
Trots att tiden går
det blir höst, vinter och vår.

Kom min älskade

Låt mig få vila
i dina armar,
på den mjuka heden.
Drömma en kärleksdröm,
en vacker dröm
om liv och lycka.
Tillsammans ser vi
älvornas dans i
vårkvällen.
Ser huldran och trollen.
Sagan finns omkring oss.
smek ömt min kind.
Låt oss känna strömmarna
som går från själ till själ.
Vi lyssnar till tystnaden,
ser dom underbara färgerna.
Ser du !
allting omkring oss
lever och andas.
Ljungen, träden
och den ensamma blomman.
Känner du befrielsen ?
Att vara ett med naturen.
Mjukt flyter kvällsolens
sista strålar
mellan trädens grenar
och färgar skymningen
ljusgrön.
Vi somnar in i naturen
med mossan som kudde
och himlen som täcke.
Morgonsolen väcker oas
med sina värmande strålar.
Tjädrarna dansar
sin kärleksdans.
Vi släcker vår törst
vid den klara källan,
tillsammans med
rådjuret och älgen.
Hand i hand återvänder vi
till verkligheten.
Stärkta i tron på livet
och dess mening.

Fäll ej tårar

Lägg mig inte uti mörka jorden.
Fäll ej tårar över öppen grav.
Nej , släpp mig fri i gröna lunden.
Låt vinden ta det som finns kvar.
Men minns min kära i den svåra stunden
att i ditt hjärta finns jag kvar,
som ett minne,  som en dröm en saga
utav det som en gång var.

Vill inte

Än brinner ett ljus
kanske det sista.
Ängsligt jag vakar
vill inte mista.
Det som jag älskar
är nära och mitt.
Allt som för mig
så mycket betytt.
Vill inte, vill inte
vägrar att tro
att där ej längre
finns någon bro
som för mig över
den stridaste ström.
Leder mig fram
till min innersta dröm.

Självständig

Jag är inte ett eko av dina ord,
inte en produkt av dina handlingar.
Det är inte fel att vara som du,
känna, anse, göra och älska som du.
Men när du vill göra en kopia
så flyr jag ifrån dig.
Jag vill vara den jag är,
göra det jag känner,
lita på det jag anser rätt
och rätta det som blev fel
utan att ständigt analyseras.
Älska mig som jag är
och inte den som du önskar jag vore.

Nya värden

Ge ej alla ömma känslor
till sorgen som i hjärtat bor.
Den som tynger ned dig svårt,
förnekar livet alltför hårt.
Öppna dörren snart du ser
livet nya värden ger.
Nya nätter, nya dar
om än sorgen stannar kvar.
Med tiden lindras smärtan
i sorgsna männskohjärtan.
När man lossat sorgens band
glädjen sträcker ut sin hand.

Jordens barn

Seg som gammeleken
så grundfast i sin tro,
står gammal man på tegen
tar allt som sker med ro.
Till jorden har han givit
sin mandom och sitt svett.
Fast tiden förändrad blivit
tror han på sitt eget sätt.
Stundom flyktar en tanke
som en vindpust den drar förbi.
Vem skall sedan ta över ?
Vem vill kvar på landet förbli ?