Vänner

Vi är bara vänner
ändå känns det att
dina blickar bränner,
din närhet gör mig matt.
Vi är bara vänner
men jag drömmer varje satt
att du också känner
hur det trots allt är fatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *