Var du än är
så har vi samma sol
samma måne
och stjärnorna.
På dagen söker jag dig
med solens ögon.
På natten
tar jag månen till hjälp.
Kan en fågel
på sin långa färd
bära fram en hälsning
till dig min älskade son ?
I min maktlösa kamp
finns ingen tröst.
Men i mitt hjärta finns ännu
ett vacklande hopp.
Trots att tiden går
det blir höst, vinter och vår.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *