Jordens barn

Seg som gammeleken
så grundfast i sin tro,
står gammal man på tegen
tar allt som sker med ro.
Till jorden har han givit
sin mandom och sitt svett.
Fast tiden förändrad blivit
tror han på sitt eget sätt.
Stundom flyktar en tanke
som en vindpust den drar förbi.
Vem skall sedan ta över ?
Vem vill kvar på landet förbli ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *