Så oändligt kär

Aldrig lyckan är så stor
som den dagen man blir mor.
Äntligen så är han där
blir sin mor oändligt kär.
Så går en stund, en tid på jorden.
Han lär sig gå och första orden.
Snart han nästan vuxen är
den hon har så kär,  så kär.
Sedan finns han inte mer
aldrig mer hon återser
den som för henne ändå är
så oändligt kär.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *