Frihetens vindar

Det går en vind omkring vår jord.
Gränslöst fri går färden.
Från mjuka toner till vild orkan
stämmer den upp sin lyra.
Nog hör vi suset och stormens tjut
men vad har vinden för talan ?
Visst vet väl den som så vida far
att världen är sorgsen och sårad.
Den far med bud från land till land
överallt i världen.
En vemodssång i krig och nöd.
Smeker mjukt en sårad kind
och svalkar den heta pannan.
Far sedan åter med storm och tjut
ut på den eviga färden.
En ständig bön den med sig bär
om fred på jord och en enda här.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *