I askan efter branden

När glöden svalnat
och ropen tystnat
finns i askan kvar
en sällsam diamant.
En Spegel
för stjärnhimlens strålar.
Den oförgängliga bron
mellan var, är och blir.
På silvervita floden
går färden
mot det evigt eviga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *