Vadhelst av ömhet

Låt ej hat ditt sinne svärta
det kan bara föda smärta.
Den som sårar och bedrar
kanske själv det värre har.
Dumt att vara snar att klandra
alla är ej lik varandra.
Sårbar värnlös är nog den
som är rädd för kärleken.
Som låter hatets ogräs gro
där kärlekstankar borde bo.
Nu som förr är livets gåta
älska, glömma och förlåta.
Vadhelst du än av ömhet gör
lämna ingen utanför.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *