Soltecken

Skulle jag gått
efter egna mått,
följt min egen stjärna ?
Accendenten jag fått
har jag försmått,
övergett den gärna.
Från födseln vi har
ett soltecken var.
Tecknet är vår stjärna.
Följde vi den var och envar
så fick våra gåtor
och frågor ett svar.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *