Tid

En sekund
en månad
år eller en evighet.
Tid har varit.
Framför
är det jag anar.
Glädje och sorg
skall korsa min tid,
mitt medvetande.
När tiden är slut
förstår jag
att det som syntes mitt
bara var ett lån
och om en evighet
är det ingenting.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *