Nya värden

Ge ej alla ömma känslor
till sorgen som i hjärtat bor.
Den som tynger ned dig svårt,
förnekar livet alltför hårt.
Öppna dörren snart du ser
livet nya värden ger.
Nya nätter, nya dar
om än sorgen stannar kvar.
Med tiden lindras smärtan
i sorgsna männskohjärtan.
När man lossat sorgens band
glädjen sträcker ut sin hand.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *