Självständig

Jag är inte ett eko av dina ord,
inte en produkt av dina handlingar.
Det är inte fel att vara som du,
känna, anse, göra och älska som du.
Men när du vill göra en kopia
så flyr jag ifrån dig.
Jag vill vara den jag är,
göra det jag känner,
lita på det jag anser rätt
och rätta det som blev fel
utan att ständigt analyseras.
Älska mig som jag är
och inte den som du önskar jag vore.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *